Na każdym szkoleniu ilość miejsc jest ograniczona do 70 osób. O przyjęciu uczestnika, decyduje data przesłania poprawnie wypełnionego formularza zamówienia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć.

Formularze zamówień do pobrania poniżej:

Pobierz formularz - Zarządzanie Działem Sprzedaży (Sales Force Management)

Formularz zamówienia:

Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Sales Force Management)

Pobierz formularz - Sprzedaż doradcza (Account Management)

Formularz zamówienia:

Sprzedaż Doradcza (Sales Account)…………….

Cena
uczestnictwa
obejmuje:

udział w pełnym, 8-dniowym cyklu zajęć przewidzianym dla danego Kierunku

udział w pełnym, 8-dniowym cyklu zajęć przewidzianym dla danego Kierunku

przerwy kawowe (przekąski, napoje ciepłe oraz zimne)

przerwy kawowe (przekąski, napoje ciepłe oraz zimne)

komplet obszernych materiałów dydaktycznych

komplet obszernych materiałów dydaktycznych

dostęp do e-learning’owej platformy SalesOn

dostęp do e-learning’owej platformy SalesOn

egzamin wraz z możliwością jednej poprawki

egzamin wraz z możliwością jednej poprawki

dyplom DPS

dyplom DPS (Diploma of Practitioner in Sales)

miejsca parkingowe

miejsca
parkingowe

Cena
uczestnictwa
nie obejmuje:

kosztów obiadów

kosztów obiadów

kosztów związanych z noclegiem

kosztów
związanych

kosztów dojazdów na miejsce szkolenia

kosztów
dojazdów

Forma prawna Szkoły
Szkoła Zarządzania Sprzedażą jest zastrzeżonym znakiem towarowym McHayes&StewardGroup Sp. z o.o.. Szkoła Zarządzania Sprzedażą nie jest szkołą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i nie posiada akredytacji wydawanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uzyskanie Dyplomu Szkoły Zarządzania Sprzedażą nie jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia wyższego.