Szkoła Zarządzania Sprzedażą

Dane firmy

McHayes&StewardGroup Sp. z o.o.
NIP: 525-22-55-653
REGON: 015325800

Siedziba

ul. Rumiana 69, 02-956 Warszawa
tel.: 22 423 02 13, faks: 22 427 40 41
e-mail: biuro@hayes.com.pl

Forma prawna Szkoły
Szkoła Zarządzania Sprzedażą jest zastrzeżonym znakiem towarowym McHayes&StewardGroup Sp. z o.o.. Szkoła Zarządzania Sprzedażą nie jest szkołą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i nie posiada akredytacji wydawanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uzyskanie Dyplomu Szkoły Zarządzania Sprzedażą nie jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia wyższego.

Zajęcia odbywają się w budynku
Businessman Institute

ul. Trakt Lubelski 40a, 04-870 Warszawa.
Właściciel budynku gwarantuje naszym uczestnikom:

dobrą kuchnię

dobrą kuchnię

piękne otoczenie (zalesiony teren sosnowy)

piękne otoczenie (zalesiony teren
sosnowy)

darmowe miejsca parkingowe

darmowe miejsca parkingowe

Budynek Businessman Institute

Wyślij do nas wiadomość

Formularz kontaktowy