Ukończ cykl i zdobądź jedyny w Polsce Diploma of Practitioner in Sales, potwierdzający uzyskany stopień o specjalizacji Master of Sales Management.

Dyplom Praktyka Sprzedaży

Odpowiadasz za dział sprzedaży…
…a w firmie zajmujesz jedno
z poniższych stanowisk:

  • dyrektor handlowy / sprzedaży,
  • menedżer działu sprzedaży,
  • krajowy/regionalny menedżer sprzedaży,
  • lub należysz do osób, które w przyszłości będą obejmowały, wyżej wymienione stanowiska

I chcesz:

  • być autorytetem i liderem w oczach swojego zespołu,
  • tak rekrutować, aby budować skuteczne zespoły sprzedaży,
  • opanować aspekty zarządzania działem sprzedaży,
  • naturalnie motywować i rozwijać swoich sprzedawców.

Weź udział w szkoleniu ponieważ…

…jest to jedno z najbardziej praktycznych oraz zaawansowanych szkoleń dla szefów sprzedaży dostępnych na rynku szkoleniowym. Od lat szkolimy grupy niezwykle wymagających menedżerów sprzedaży. Oczekują oni nie tylko wysokiego poziomu merytorycznego, ale i konkretnych, praktycznych rozwiązań sprzedażowych.

Ramowy
program szkolenia

E-learningowa platforma testowa

Przez wszystkie cztery zjazdy, każdy z uczestników będzie miał dostęp do internetowej e-learningowej platformy testowej. Dostęp pozwala zdobywać nową jak, i ugruntowywać już zdobytą wiedzę podczas zajęć Szkoły. Korzystanie z platformy zwiększa szanse na uzyskanie DPS (Diploma of Practitioner in Sales).

Przedmiot nr 1:
Planowanie i egzekucja operacyjna w sprzedaży

WYKŁAD 1 Prowadzenie efektywnych spotkań działu sprzedaży
WYKŁAD 2 Delegowanie zadań i egzekwowanie ustaleń w zespole
WYKŁAD 3 Planowanie budżetu i wyników działu sprzedaży
WYKŁAD 4 Kontrola i rozliczanie zespołu sprzedaży

Przedmiot nr 2:
Rozwój zespołu sprzedaży

WYKŁAD 1 Jak wybrać i wprowadzić do zespołu nowego pracownika
WYKŁAD 2 Jak stworzyć zindywidualizowany proces rozwojowy
WYKŁAD 3 Coaching – Jak pracować z zespołem ekspertów
WYKŁAD 4 Budowanie silnego zespołu

Przedmiot nr 3:
Leadership i autorytet menedżera sprzedaży

WYKŁAD 1 Wartościowy menedżer sprzedaży – jak budować autorytet?
WYKŁAD 2 Praktyczne modele przywództwa w dziale sprzedaży
WYKŁAD 3 Automotywacja i stres w pracy menedżera sprzedaży
WYKŁAD 4 Władza menedżera sprzedaży i sztuka podejmowania decyzji

Przedmiot nr 4:
Motywowanie zespołu sprzedaży

WYKŁAD 1 Motywowanie sprzedawców a systemy motywacyjne
WYKŁAD 2 Role sprzedawców w zespole a ich efektywność
WYKŁAD 3 Motywowanie podczas zmiany
WYKŁAD 4 Coaching jako narzędzie rozwoju sprzedawców
Master of Sales Management

Specjalizacja:

Master of Sales Management

Od menedżerów oczekuje się o wiele więcej. Dlatego ukończ szkolenie i zdobądź dyplom czołówki polskich menedżerów sprzedaży.

 Dodatkowe szkolenie Online

w formule Blended Learning, czyli 8 dni zajęć z trenerami na sali szkoleniowej + dostęp do filmów szkoleniowych Online.

8-dniowe szkolenie dla menedżerów sprzedaży

ZJAZD 1
24-25 października
(czwartek – piątek)

ZJAZD 2
21-22 listopada
(czwartek – piątek)

ZJAZD 3
12-13 grudnia
(czwartek – piątek)

ZJAZD 4
23-24 stycznia 2020
(czwartek – piątek)

CENA obejmuje: • udział w pełnym cyklu zajęć (8 dni) • kompletne materiały dydaktyczne • testowa platforma e-learningowa • egzamin końcowy • przerwy kawowe. Cena nie obejmuje: • kosztów dojazdu • ewentualnych noclegów • wyżywienia (lunch)

Zapisy przyjmujemy do 10 października 2019. O rejestracji uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na sali szkoleniowej ograniczona do 70 osób.

cena: 5800 zł

Zaufali nam