TAK! chcę zgłosić udział w tym Szkoleniu!

Szkolenie: Sprzedaż Doradcza (8 dni)

5900 zł netto koszt od 1 osoby.

Cena uczestnictwa obejmuje:

udział w pełnym, 8-dniowym cyklu zajęć przewidzianym dla danego Kierunku

8 dni szkolenia

przerwy kawowe (przekąski, napoje ciepłe oraz zimne)

przerwy kawowe

komplet obszernych materiałów dydaktycznych

materiały szkoleniowe

dostęp do e-learning’owej platformy SalesOn

dostęp do SalesOn

Cena uczestnictwa nie obejmuje:

kosztów obiadów

kosztów obiadów

kosztów związanych z noclegiem

kosztów noclegu

kosztów dojazdów na miejsce szkolenia

kosztów dojazdów

miejsca parkingowe

miejsca parkingowe

Masz dwie możliwości zgłoszenia się na szkolenie:

Pobierz formularz - Sprzedaż doradcza (Account Management)

Opcja 1:

Wydrukuj załączony formularz zamówienia, wypełnił go i odeślij na adres info@sprzedaz.edu.pl

lub

Opcja 2:

Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz kontaktowy

Zamówienie udziału w szkoleniu (dalej Szkolenie)działając w imieniu i na rzecz (dalej Zamawiający):


Oświadczam, że:

  1. akceptuję cenę udziału jednej osoby w Szkoleniu w wysokości netto (dalej Cena);
  2. zapoznałem się z Warunkami Ogólnymi Zamówienia i akceptuję je bez uwag;
  3. zaliczka w wysokości 100% wartości brutto zamówienia (uwzględniająca 23% VAT) zostanie przekazana na rachunek bankowy McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentu proforma;
  4. Zamówienie nie zostanie sfinansowane ze środków publicznych w części równej lub przekraczającej 70% (usługa nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT);

oraz zamawiam udział następujących osób w Szkoleniu (dalej Uczestnicy):WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA:

Ilość miejsc na Szkoleniu jest ograniczona. O przyjęciu zamówienia decyduje kolejność składanych Zamówień (pod warunkiem dokonania wpłaty zaliczki w terminie, o którym mowa w punkcie 4) Zamówienia). Cena obejmuje wyłącznie możliwość udziału w Szkoleniu, materiały szkoleniowe. W przypadku wycofania zamówienia przez Zamawiającego (a) w terminie nie krótszym niż 7 dni przed Szkoleniem - cała wpłacona kwota zostanie zwrócona; (b) w terminie krótszym niż 7 dni przed Szkoleniem - Zamawiający zostanie obciążony kosztami organizacji Szkolenia w wysokości 75% wartości Ceny. Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać na adres biuro@hayes.com.pl McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Szkolenia.